Aankomst in de Haven

‘‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan’’

Op zaterdag 16 november zal Sinterklaas weer aanmeren in
Sprang-Capelle. Meer informatie volgt in oktober.